Bảo vệ: [Sitcom|IDV|R18] Tình Dược [No.02]

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

[Sitcom|IDV|R18] Tình Dược

Series R18: Tình dược

Pairing: AllJos.

Disclaimer: hình như nghĩ kỹ thì đ có gì là của tui =)))))

Tag: General. Có yếu tố OOC (80% là H 😀 vã lắm rồi kệ mẹ tui J ))

Hướng dẫn sử dụng: mỗi một No đều không liền mạch với nhau (trừ phần No.00 dẫn dắt tới những phần khác) đọc để giải trí trứ đừng liên kết quá nhiều, sẽ cảm thấy não quá tải đây =)) khi nào liên kết sẽ báo trước.

Tiếp tục đọc

[Fanfic|YA] ST Chương 1

Chương 1: Ma Chướng

“Lệnh kiếm của Vua Gia Long”

– Cháy rồi!! Cháy! Hộ giá đức vua, giặc tới!! mau hộ giá!!

Màn lửa rực rỡ chiếu rọi một vùng trời, vua Hàm Nghi chỉ kịp cúi người ôm theo một vài thanh kiếm bảo vật truyền thừa rồi mau chóng được thân tín đón đi, tiếng kêu gào, máu của dân chúng chảy từng dòng trên đất, tiếng cười của bè lũ phản quốc và thực dân vang vọng khắp nơi….

Tiếp tục đọc